Witamy na stronie internetowej SPZOZ w Garwolinie


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie w związku z bardzo dużą ilością pracowników medycznych Oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego (ponad 50% stanu osobowego) przebywających na kwarantannie lub objętych izolacją domową oraz brakiem możliwości przesunięcia personelu z innych oddziałów zmuszony jest mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów od dnia 31 października 2020 r. od godz. 14:00 wstrzymać przyjęcia do w/w oddziałów szpitalnych za wyjątkiem przypadków ratujących życie.

O dalszych działaniach mających na celu jak najszybsze przywrócenie przyjęć oraz prawidłowe funkcjonowanie oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego SPZOZ w Garwolinie będzie informować na bieżąco.

Najbliżej funkcjonujące oddziały ginekologiczno-położnicze i noworodkowe znajdują się w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku - ul. Batorego 44 oraz w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - ul. Bursztynowa 2.


Informacje o uruchomionym mobilnym punkcie pobrań „drive-thru” do badań w kierunku COVID-19

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wykonanie testu na obecność koronawirusa  SP ZOZ w Garwolinie wraz ze Starostwem Powiatowym od dnia 31 października ( tj. sobota) uruchamia  mobilny punkt pobrań do badań w kierunku COVID-19 - typu
„DRIVE THRU”.

Punkt Pobrań będzie  się  znajdował na Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej i będzie czynny
7 dni w tygodniu w godzinach od 10.00 do 16:00.

Prosimy o dostosowanie się do zamieszczonych oznakowań w miejscu pobrania.


 
      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie w związku z dużą ilością pacjentów przebywających w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w tym pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 mając na uwadze ich bezpieczeństwo, a także  bezpieczeństwo pozostałych pacjentów oraz brak możliwości przyjmowania kolejnych pacjentów, w szczególności z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 zmuszony jest od dnia 26 października 2020 r. od godz. 15:00  wstrzymać przyjęcia do SOR na czas pozwalający na rozśrodkowanie przebywających w oddziale pacjentów zakażonych  do szpitali zakaźnych, a pozostałych po zakończeniu leczenia w SOR wypisanie do leczenia lub izolacji domowej.
 
Po wykonaniu wyżej opisanych czynności konieczna będzie dekontaminacja pomieszczeń SOR oraz przegląd dostępnego personelu, udzielającego świadczeń leczniczych w oddziale. Niestety w związku z licznymi zachorowaniami i kwarantannami dostępność personelu uległa drastycznemu zmniejszeniu stanowiąc kolejny istotny problem uniemożliwiający prawidłowe funkcjonowanie SOR w chwili obecnej.
 
SPZOZ w Garwolinie planuje wznowienie przyjęcia na oddział jak najszybciej, jednak w naszej ocenie nie będziemy w stanie uczynić tego wcześniej niż od dnia 02 listopada 2020 r. po wykonaniu w/w czynności.
 
O dalszych działaniach Dyrekcja SPZOZ w Garwolinie będzie informować na
bieżąco.
 
*
 
Przyjęcia planowe na inne oddziały szpitala, w tym do porodów odbywają
się w rejestracji ogólnej szpitala (wejście B - przy portierni).****
*
 
*W stanach nagłych należy wzywać Pogotowie Ratunkowe lub udać się do
najbliższego SOR w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37.*

Punkt pobrań krwi na ul. Staszica 18 jest nieczynny do odwołania z powodu braku personelu.


UWAGA!!!

Dyrekcja SPZOZ w Garwolinie informuje, że paczki dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitala przyjmowane są na portierni (wejście B) w godzinach 9-18.

Od czerwca SPZOZ w Garwolinie wznawia działalność poradni chirurgicznej konsultacyjnej w której przyjmować i kwalifikować do planowych operacji chirurgicznych będą specjaliści pracujący w oddziale chirurgii ogólnej szpitala powiatowego w Garwolinie. Porady i kwalifikacje będą się odbywały na terenie szpitala w gabinecie nr 5 (parter) po uprzedniej rejestracji na podstawie  skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty pod numerem telefonu 25 684 47 35 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00

W poradni przyjmują w godzinach:

Poniedziałek 11:00 – 13:00 dr Magdalena Szafranowicz – Jędrzejczak

Środa 13:00 – 15:00 dr Sebastian Lenarcik

Czwartek 12:00 – 14:00 dr Piotr Szenk

Piątek 13:00 – 15:00 dr Paweł Sawiński

Prosimy, żeby w tytule skierowania wpisane było przez lekarza kierującego – SKIEROWANIE DO PORADNI CHIRURGICZNEJ              

Na wizytę prosimy zgłaszać się z wynikami wszystkich wykonanych wcześniej badań i konsultacji oraz wiedzą o przyjmowanych lekach.

W trakcie wizyty otrzymacie Państwo kompleksową informację na temat proponowanych metod leczenia, zgodę na wykonanie zabiegu operacyjnego dzięki czemu będziecie mieli Państwo czas na spokojne zapoznanie się z jej treścią i przedyskutowanie z najbliższymi oraz planowany termin zabiegu operacyjnego wraz ze wskazaniami jak się do niego przygotować.

 

                                                                                                              Zespół lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej


Dyrekcja SPZOZ w Garwolinie informuje, że w celu sprawniejszej obsługi telefonicznej pacjentów przychodni przy ul. Staszica 18 od dnia 26 maja 2020 r. (wtorek) zostaje wprowadzony w miejsce dotychczasowych numerów telefonicznych (25 682 30 23,  25 682 30 25)nowy numer telefonu 459 599 700 poprzez który będzie możliwość automatycznego połączenia za pomocą wybranego numeru wewnętrznego z rejestracjami następujących poradni:

- rejestracja poradni psychiatrycznej i leczenia uzależnień od wtorku do piątku w godzinach 8 – 14;

- rejestracja poradni stomatologicznej w poniedziałek i piątek w godzinach 11 – 14; wtorek, środa, czwartek w godzinach 7:30 – 10;

- rejestracja poradni medycyny pracy w poniedziałek i wtorek w godzinach 12 -17; środa w godzinach 13:30 – 18; czwartek w godzinach 13 – 17:30; piątek w godzinach 8 – 10;

- rejestracja poradni ginekologiczno-położniczej  od poniedziałku do piątku w godzinach 9 -14;

- rejestracja poradni urologii, chirurgii naczyniowej, endokrynologii, reumatologii, dermatologii w poniedziałek w godzinach 12 – 18; środa w godzinach 15 -18; czwartek 8 – 18;

- rejestracja poradni chirurgii, ortopedii, onkologii w poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 7 – 15; wtorek, środa w godzinach 7 – 18;

- rejestracja punktu pobrań krwi od poniedziałku do piątku w godzinach 11 – 14;

Nie wybierając żadnego z podanych numerów wewnętrznych pacjent tak jak dotychczas będzie mógł dodzwonić się na rejestrację ogólną Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W przypadku zmiany godzin pracy rejestracji poszczególnych poradni zmiany te będą aktualizowane na bieżąco w komunikatach informacyjnych słyszanych po wybraniu właściwego numeru wewnętrznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

Oddziały wznawiają działalność

W związku z zakończeniem procedur sanitarnych prowadzonych od dnia 09.04.2020 r. w Oddziałach ginekologiczno-położniczym i noworodkowym Szpitala Powiatowego w Garwolinie wynikających z podejrzenia przebywania na w/w oddziałach szpitala osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zawiadamiam, że Oddziały ginekologiczno-położniczy i noworodkowy Szpitala Powiatowego w Garwolinie wznawiają swoją działalność w dniu 12.04.2020 r. (niedziela) od godz. 7:00.

 INFORMACJA PRZYCHODNI POZ W GARWOLINIE - UL. STASZICA 18


Prośbę o wystawienie recepty na leki stale przyjmowane i tylko dla
pacjentów zapisanych do lekarza POZ - SPZOZ w Garwolinie - ul. Staszica
18 można wystosować w formie e-maila na adres: poz@spzozgarwolin.pl  
    podając dane niezbędne do wystawienia
recepty: Imię i nazwisko, pesel, nr tel., nazwę leku, dawkę leku na
opakowaniu, ilość tabletek w opakowaniu, dawkowanie.

Wypisywane będą tylko leki przyjmowane stale. W wypadku braku aktualnego
zaświadczenia od specjalisty lub jeśli lek nie był dotychczas odnotowany
w dokumentacji medycznej, lek może być wypisany na 100% lub lekarz może
odmówić wypisania danego leku.

Czas realizacji ok. 2 dni roboczych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA

Dyrektor SPZOZ w Garwolinie Zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 14 marca 2020 roku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa mazowieckiego  oraz niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażeń dróg oddechowych z dniem 16 marca 2020 roku – poniedziałek przenosi na czas zagrożenia epidemiologicznego Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną (NPL), poradnie specjalistyczne oraz punkt pobrań krwi ze szpitala  przy ul. Lubelskiej 50  do budynku Przychodni przy ul. Staszica 18.

W przychodni na ul. Staszica pacjenci w/w komórek lecznictwa będą przyjmowani w sposób następujący:

- poradnie chirurgiczna, ortopedyczna i onkologiczna – wejście do budynku od strony ul. Sportowej – czynne w godz. 8 – 18

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NPL) - wejście do budynku od strony ul. Sportowej – czynne w godz. 18 – 8 rano

- pozostałe poradnie specjalistyczne – wejście główne do budynku od strony ul. Staszica czynne w godz. 13 – 18 (gabinety w korytarzu Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

- punkt pobrań w miejscu dotychczasowego punktu pobrań (korytarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

W okresie zagrożenia wykonywane będą wyłącznie badania z dopiskiem „pilne” z poradni własnych SPZOZ w Garwolinie i podmiotów z którymi SPZOZ w Garwolinie posiada umowy na wykonywanie badań

- rejestracja do wszystkich poradni specjalistycznych – nowy nr telefonu: 601-057-175 – zapisy tylko drogą telefoniczną lub po wizycie u lekarza przed opuszczeniem budynku poradni

- wizyty poradni gastroenterologicznej  zawieszone do odwołania

- wizyty w poradni proktologicznej zawieszone do odwołania

- RTG, TK, USG i Endoskopia w szpitalu - tylko skierowania z dopiskiem „pilne” z poradni własnych SPZOZ w Garwolinie i podmiotów z którymi SPZOZ w Garwolinie posiada umowy na wykonywanie badań  oraz dla osób zapisanych na badania (TK, USG, Endoskopia – należy zgłaszać się na wyznaczone godziny)

Wszyscy pacjenci przed wejściem do wszystkich budynków SPZOZ w Garwolinie (szpital, przychodnia) będą proszeni o wypełnienie ankiety epidemiologicznej oraz zostanie zmierzona im temperatura ciała.

 

UWAGA!!!

zarządzenie Dyrektra SPZOZ w Garwolinie w sprawie wstrzymania przyjęć planowych czytaj...

 

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Garwolinie informuje, że w trosce o bezpieczeństwo pacjentów przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym został umiejscowiony namiot do triażowania. Jest to namiot ogrzewany i oświetlony, w którym odbywać się będzie triażowanie pacjentów (wstępne badanie) połączone z wypełnieniem ankiety epidemiologicznej, które jeszcze przed dostępem do szpitala pozwoli na identyfikację pacjentów o podwyższonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i przekazania ich do leczenia w szpitalu zakaźnym. W namiocie będzie mógł przebywać tylko jeden pacjent poruszający się zgodnie z zasadami nie krzyżowania się dróg komunikacyjnych. Pacjenci o podwyższonym ryzyku zostaną skierowani do izolatki z oddzielnym, zewnętrznym wejściem gdzie będą oczekiwać na transport, a pacjenci zidentyfikowani jako bezpieczni zostaną przyjęci w SOR. W sytuacjach zagrożenia życia personel SOR będzie działał mając na celu przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pacjentów.

 

UWAGA!!!

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!

BEZWZGLĘDNY  ZAKAZ  ODWIEDZIN!!!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa mazowieckiego  i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażeń dróg oddechowych, w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów oddziałów szpitalnych oraz mając na względzie rekomendację Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

WPROWADZA SIĘ OD DNIA 11.03.2020 DO ODWOŁANIA BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH SZPTALNYCH

W oddziale dziecięcym z dzieckiem może przebywać tylko jeden stały opiekun

Przepraszamy za utrudnienia, ale podyktowane są one troską o zdrowie naszych Pacjentów i Ich Rodzin

Zarządzenie Nr 7/2020  Dyrektora SPZOZ w Garwolinie z dnia 11.03.2020 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie informuje, że w celu wykonania obowiązku nałożonego w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego od dnia 2 grudnia 2019 r. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostaną przeniesione z Przychodni na ul. Staszica 18 w Garwolinie do Szpitala Powiatowego w Garwolinie przy ul. Lubelska 50. Świadczenia będą udzielane na parterze szpitala – wejście  główne (B) w gabinetach nr 2 i 3 od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 rano, a w dni wolne od pracy całodobowo.


Ogłoszenie

SPZOZ w Garwolinie pilnie zatrudni lekarzy pediatrów do pracy w oddziale i na dyzury. Szczegółowe informacje w Dziale Kadr pod nr telefonu (25) 6844755 lub e-mail: kadry@spzozgarwolin.pl

 

 

Ogłoszenie

SPZOZ w Garwolinie podejmie współpracę z Lekarzami (um.zlecenie, kontrakt). Praca w Oddziale Chirurgicznym, NPL i SOR. Szczegółowe informacje w Dziale Kadr pod nr telefonu (25) 6844755 lub e-mail: kadry@spzozgarwolin.pl


Ogłoszenie

SPZOZ w Garwolinie informuje iż zaczęły się zapisy do nowo otworzonej Poradni Rehabilitacyjnej. Zapisy w rejestracji głównej na ul.Lubelskiej 50. Zapraszamy

 


Ogłoszenie

 

SPZOZ w Garwolinie podejmie współpracę z Ratownikami Medycznymi (um.zlecenie, kontrakt). Szczegółowe informacje w Dziale Kadr pod nr telefonu (25) 6844755 lub e-mail: kadry@spzozgarwolin.pl

 


ZAPROSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, przy wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia realizuje Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Szyjki Macicy

Zapraszamy na bezpłatne badania:

  • mammograficzne 

Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanych badań mammograficznych.

SP ZOZ Garwolin ul. Lubelska 50 Pracownia Mammografii

poniedziałek – piątek godz. 800 - 1230

tel. (25) 684 48 25

  • cytologiczne

Panie w wieku 25-59 lat, które w ostatnich 3 latach nie miały wykonywanych badań cytologicznych.

SP ZOZ Garwolin ul. Staszica 18 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

poniedziałek – czwartek godz. 800 – 1600

tel. (25) 682 30 23 wew. 160

Kobieto!

Zadbaj o swoje zdrowie i życie

 


SPZOZ w Garwolinie

ul. Lubelska 50

08-400 Garwolin

tel. centrala szpital (25) 68-44-700

tel.rejestracja (25) 68-44-735

tel. POZ Staszica 459 599 700

tel/fax sekretariat (25) 68-44-949

e-mail: sekretariat@spzozgarwolin.pl

 

tel. NPL: 726 255 574
od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 rano, w soboty, niedziele i święta całodobowo

Ankieta

Czy podoba Ci się nowa strona internetowa SPZOZ?
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania

 

Kobieto!

Zadbaj o swoje zdrowie i życie

Jeśli jesteś w wieku 50 do 69 lat

Zgłoś się na bezpłatne badania mammograficzne

do Pracowni Mammograficznej

Szpitala Powiatowego

w

Garwolinie ul. Lubelska 50

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku

w godz. 800-1600

ZAPRASZAMY

  • Ilość odwiedzin strony: 486569