Informacja o opłatach za udostępnienie dokumentacji medycznej SP ZOZ w Garwolinie

1.Na pisemny wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej SP ZOZ udostępnia dokumentację medyczną i pobiera nast. opłaty:

- Za sporządzenie jednej strony kopii  dokumentacji medycznej (ksero)   Zakład  pobiera opłatę w wysokości 0,30 zł brutto w tym 23% podatku VAT.

- Za sporządzenie jednej strony wyciągu lub odpisu   dokumentacji medycznej  Zakład  pobiera opłatę w wysokości 7,30  zł brutto w tym 23% podatku VAT.

- Za sporządzenie  wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej  na elektronicznym nośniku danych Zakład  pobiera opłatę w wysokości 1,50 zł brutto w tym 23% podatku VAT.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 28 lipiec 2021 13:58 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 18 sierpień 2021 14:25 Super User