Szpitalny oddział ratunkowy

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy
W SOR lekarze dyżurni wykonują wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta po czym ustalają kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

 
Na SOR trafiać powinny jedynie osoby w nagłych sytuacjach zdrowotnych, które rzeczywiście zagrażają życiu. Takich pacjentów przywozi pogotowie ratunkowe lub trafiają oni sami ze skierowaniem od lekarzy z przychodni.
Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinien być przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej czy też przychodnią specjalistyczną.
 

Do zadań SOR należy:

  • Przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie ratunkowe pacjentów z szeroko rozumianymi nagłymi zachorowaniami, zatruciami oraz urazami, którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie.
  • Pomoc ofiarom katastrof, zgodnie z założeniami powiatowego i wojewódzkiego planu zabezpieczenia ratunkowego.
  • Nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym szpitalnego oddziału ratunkowego.

Uwaga: Wszystkie osoby zgłaszające się do SOR (osoby dorosłe, rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży) muszą zarejestrować się w centralnej rejestracji SOR - wejście C do szpitala (przy podjeździe karetek)

Zasady segregacji medycznej w SOR

  • Ilość odwiedzin strony: 35954