Tutaj jesteś: Strona główna  › Szczepienia COVID

Szczepienia COVID


 

Nr tel. do rejestracji szczepień COVID-19  605-886-770 (tylko Etap 0) czynny od poniedziałku do piątku w godz. od  08:00 do 15:00

 


Szczepienia w SZPITALU WĘZŁOWYM dotyczą pracowników SPZOZ w Garwolinie, a także personelu pracującego w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz aptekach.

Szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia obejmują, m.in. lekarzy, stomatologów, felczerów, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy.

Szczepienia są dobrowolne i bezpłatne.

Osoby wyrażające chęć szczepienia powinny przekazać do SZPITALA WĘZŁOWEGO swoje dane osobowe tj.: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL oraz ZGODĘ na ich przetwarzanie przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień  (pobierz wzór zgody). 

W związku z powyższym SP ZOZ w Garwolinie, jako SZPIAL WĘZŁOWY zwraca się z prośbą do dyrektorów/kierowników innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz kierowników aptek o zgłaszanie gotowości do zaszczepienia swojego personelu poprzez przekazanie odpowiednich danych (imię, nazwisko, pesel, zgoda). Prosimy o przekazywanie w/w danych w formacie tabeli excel w formie edytowalnej na adres  e-mail:

szczepieniacovid@spzozgarwolin.pl

(Pobierz wzór formularz zgłoszenia)

Proszę, by przekazywane dane osobowe były szyfrowane, a hasło do plików było wysyłane w oddzielnej korespondencji.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 grudnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 dane osobowe Państwa pracowników będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia i organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia.

Ponadto informujemy, iż alternatywnie, w/w osoby będą mogły zaszczepić się w dowolnym innym punkcie szczepień zarejestrowanym przez NFZ w ramach otwartego naboru, przy czym szczepienia w otwartych punktach szczepień będą realizowane z przesunięciem czasowym w stosunku do szczepień w Szpitalach.

  • Ilość odwiedzin strony: 7534