Tutaj jesteś: Strona główna  › Projekty UE  › doposażenie SOR

doposażenie SOR

 

Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Garwolinie poprzez doposażenie w sprzęt medyczny w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego

 

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności powiatu garwolińskiego oraz powiatów ościennych poprzez dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie SOR. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego możliwe będzie dzięki poprawie warunków sprzętowych , co przełoży się na lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego.

Projekt ma w szczególności na celu zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych, poprzez dostęp do nowych technologii. Wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług uzyskanych w wyniku realizacji projektu, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pacjenta oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego możliwe będzie dzięki poprawie warunków sprzętowych. W ramach projektu zaplanowano dosprzętowienie m.in. w analizator parametrów krytycznych, przyłóżkowy zestaw RTG, przewoźny ultrasonograf, aparat do znieczulenia, kardiomonitory, respirator oraz aparat EKG.

Dane dotyczące projektu

Termin realizacji Wartość projektu Wkład EFRR Wkład własny
do 30.06.2018r. 1 280 000,00 1 024 000,00 256 000,00

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Priorytet IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie informuje, że istnieje mozliwość sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

  • Ilość odwiedzin strony: 5075